ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Boringer
Boringer
Mødenr. 89


Tidspunkt Tirsdag den 6. november 2012


Sted CHP Conference, Tietgensgade 65, København V
Faglig tilrettelæggelse

Afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Seniorforsker, ph.d. Birgitte Guldberg Hansen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Akedemiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Tidligere har der været fokus på udformningen af vores indvindingsboringer, da det blev opdaget at de kunne være utætte og dermed direkte skyld i overskridelser af drikkevandskvalitetskravene. Er de seneste års pesticidfund hos flere almene vandværker også et udtryk for ”dårlige” boringer? Der findes flere metoder til at afsløre utætheder, eksempelvis kan det afsløres ved den rette kemiske tolkning af vandanalyser.

Er det først konstateret, at en indvindingsboring er utæt var det måske tidligere den letteste løsning at sløjfe boringen og lave en ny. Er det stadig den eneste løsning eller kan der være god økonomi i at overbore boringen eller anvende andre metoder til at forbedre boringen?

En beslægtet problemstilling, der også udgør en forureningstrussel for grundvandsressourcen, er boringer udført i forbindelse med forureningsundersøgelser (B boringer). De bliver sjældent sløjfet, til trods for at de burde være midlertidige. Hvordan er de egentligt udført? - og hvilke krav kan og bliver der stillet til filtersatte boringer i forbindelse forureningsundersøgelser?

På mødet vil vi sætte fokus på emnet ”utætte boringer” og” boringer som forureningsrisiko”. Der vil gennem cases og diskussion af erfaringer blive givet en status og forslag til løsninger.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
v/afsnitsleder, civilingeniør Per Grønvald, Aalborg Forsyning, Vand A/S

Er utætte boringer et problem?


10.10 - 10.35

Vurdering af boringer ved hjælp af vandkemi
v/seniorforsker, geokemiker Lærke Thorling, GEUS

10.35 - 11.00

Utætte boringer på eksisterende kildepladser
v/chefkonsulent Mikael Jørgensen, NIRAS A/S

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 11.40

Borearbejde før og nu - erfaringer fra VandCenter Syd
v/hydrogeolog Johan Linderberg, VandCenter Syd

11.40 - 12.05

Spredning af forurening fra tidligere indvindingsboring - case fra Vorbasse
v/civilingeniør Claus Westergaard, Orbicon A/S

12.05 - 13.05 Frokost

Når miljøboringer er skidt for miljøet


13.05 - 13.30

Forureningsspredning fra utætte undersøgelsesboringer
v/geolog Niels Just, Region Syddanmark, Jordforureningsafdelingen

13.30 - 13.55 Miljøboringer - en trussel mod grundvandet?
v/akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune

Hvad siger loven?


13.55 - 14.20

Boringsbekendtgørelsen
v/geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen, Vandsektor og Grundvand

14.20 - 14.50

Workshop

14.50 - 15.05

Pause

Hvordan undgår vi utætte boringer?


15.05 - 15.30

Udførelse af boringer uden utætheder
v/afdelingsleder Jens Baumann, GEO

15.30 - 15.55

Tætning af utæt indvindingsboring – erfaringer - case fra Greve Vandværk
v/driftsleder Jakob Borup Jakobsen, Greve Vandværk A.m.b.a.

15.45 - 16.00
Opsamling og afrunding

 
 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.975 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 1. november 2012 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter