ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse
Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse
Mødenr. 87


Tidspunkt Onsdag den 10. oktober 2012


Sted Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, OdenseVidere til tilmelding

Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech Bruun, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Byggeaffald fra eksempelvis nedrivning kan ofte betragtes som en ressource, der kan erstatte råstof-fer i forbindelse med byggerier. Men byggeaffald kan ofte være forurenet pga. blyholdig maling, PCB og andre miljøfremmede stoffer. På mødet vil de muligheder og udfordringer genanvendelse af forure-nede bygningsdele kan udgøre blive diskuteret og følgende spørgsmål vil, bl.a., blive belyst: Kan lovlig genanvendelse af byggematerialer og restprodukter resultere i, at ens ejendom kortlægges på vidensniveau 2?  I bekræftende fald: Hvad bliver da langsigtet konsekvensen af den hidtidige dan-ske genanvendelsespraksis? Er nedknuste byggematerialer og restprodukter "jord" og skal de i givet fald vurderes efter jordkvalitetskriterierne? Er udvaskningskriterier mere relevante? Er der nye stoffer vi skal være opmærksomme på, eksempelvis chlorparafiner, som erstattede bl.a. PCB i fugemasse helt op til 2002? Spørgsmålene vil blive belyst både miljøteknisk og juridisk. I forbindelse med bygge-rier og store anlægsprojekter flyttes der utrolige mængder jord, som enten er ren eller som kun er let-tere forurenet. Kan jorden udnyttes bedre end vi gør nu og kan lettere forurenet jord erstatte rene rå-stoffer, som grus m.m.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen


Genanvendelse af byggematerialer

Ordstyrer: Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen


10.10 - 10.25

Udredninger og regler i pipelinen indenfor nyttiggørelse af byggematerialer
Cand.agro. Lene Gravesen, Miljøstyrelsen

10.25 - 10.50

Dominerende miljøproblematiske stoffer i bygge- og anlægsaffald - forekomst og udbredelse
Projektleder Thomas Hougaard, Golder Associates A/S

10.50 - 11.10

Pause

11.10 - 11.35

Myndighedsbehandling - krav til genanvendelse af byggematerialer og jord
Civilingeniør Lone Hansgaard Frederiksen, Odense Kommune

11.35 - 12.00

Miljøkvaliteten skal være i orden, og vi skal have øget materialenyttiggørelse – det skal være et trygt valg.
Status, erfaringer og indstilling til det videre arbejde og initiativer til at nå disse mål

Miljøchef Jens Arre Nord, RGS90 A/S

12.00 - 12.15 Diskussion

12.15 - 13.15

Frokost

Genanvendelse af byggematerialer
Ordstyrer: Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

13.15 - 13.40 Håndtering af forureningsstoffer i byggematerialer
v/projektleder, kemiingeniør Rune Østergaard Haven, Grontmij A/S

13.40 - 14.05

Muligheder og barrierer for nyttiggørelse af byggematerialer og restprodukter
v/seniorkonsulent Jette Bjerre Hansen, DAKOFA

14.05 - 14.30

Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter
v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

14.30 - 14.50

Pause

Genanvendelse af overskudsjord
Ordstyrer: Akademiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune

14.50 - 15.15

Genanvendelse af overskudsjord
Geolog Jens Gregersen, Region Hovedstaden

15.15 - 15.40

Kalkstabilisering af råjord
v/afdelingsleder, civilingeniør Morten Vanggaard, Skude & Jacobsen A/S

15.40 - 15.55
Diskussion

15.55 - 16.00

Afrunding

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.950 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 8. oktober 2012 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter