ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Store bygge- og anlægsprojekter
Store bygge- og anlægsprojekter
Mødenr. 79
   
Tidspunkt

Onsdag den 25. januar 2012, kl. 10.00 – 16.00

   
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Faglig tilrettelæggelse

Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Professor Philip Binning, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Birgit Krogh Paludan, Greve Forsyning A/S, bpa@grev


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Store bygge og anlægsprojekter skal ofte tag hensyn til grundvand, enten for at beskytte ressourcen, eller fordi der skal afvandes før man kan bygge. Eksempler på store projekter kan være etablering af nye tunneller, jernbane/vejstrækninger, byudvikling, større grundvandskøleprojekter eller naturgenopretning, hvor der kan være behov for grundige undersøgelser af grundvandsforholdene, forureningsstatus og modellering kan være nødvendighed.

Grundvandsforholdene er vigtige at forholde sig til for at afvanding lykkes. I forbindelse med nybyggeri, udvikling af havneområder mv. skal private bygherrer ofte håndteres forurenet jord i stort omfang, ofte som frivillige oprensninger frem for påbud. Opgravning og bortskaffelse benyttes ofte i disse sager, da hurtig oprensning er påkrævet. Modeller er også en vigtig redskab i store anlægsprojekter hvor simpel fortolkning af data er ikke tilstrækkelig.
Erfaringer med håndtering af sager i stor skala, herunder myndighedsbehandlingen, håndtering af store datamængder, krav til effektiv og hurtig afvikling, involvering af interessenter mv. er emnet for dette møde.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA A/S

10.10 - 10.35

Hvad er vigtigt for at et stort anlægsprojekt lykkes?
Hvad er udfordringerne?
M.Sc., Senior Marine Specialist, CED Anders Jensen, DHI

Klima
Ordstyrer: Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA A/S

10.35 - 11.00

Store anlægsinvesteringer over en længere periode: Klimatilpasning i Greve
Civilingeniør Birgit Paludan, Greve Forsyning

11.00 - 11.15

Pause


11.15 - 11.30

Case 1:
Sluse og pumpestation til klimasikring af Aarhus midtby.
Formål, idefase og layout
Ingeniør Ole Helgren, Århus Kommune

11.30 - 11.45 Sluse og pumpestation til klimasikring af Aarhus midtby.
Designparametre og projektforslag
Chefkonsulent Ole Kloster Jacobsen, ALECTIA A/S


11.45 - 12.00


Diskussion

12.00 - 13.00

Frokost

Jord og grundvand
Ordstyrer: Civilingeniør Birgit Paludan, Greve Forsyning

13.00 - 13.25

Overskudsjord og klimatilpasning
Områdechef Jens Nejrup, Københavns Kommune

13.25 - 13.50

Håndtering af forurenet jord i forbindelse med store anlægsprojekter - udfordringer og forholdsregler
Civilingeniør Mette Prisum, Banedanmark

13.50 - 14.15
Større grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde – konsekvenser og erfaringer
Civilingeniør Birgitte A. Hollænder, Aalborg Forsyning
14.15 - 14.30
Diskussion

14.30 - 14.50

Pause

14.50 - 15.15
Grundvandshåndtering ved Malmö City Tunnelen
Afdelingsleder Kristoffer Vrang, Rambøll


15.15 - 15.30
Case 2:
Grundvandshåndtering i forbindelse med Cityringen

Civilingeniør, seniorprojektleder Jan Stæhr, COWI A/S

15.30 - 15.45 Klima og konstruktioner i forbindelse med Cityringen
Geolog, projektleder Troels Jacob Lund, COWI

15.45 - 15.55

Diskussion

15.55 - 16.00
Afslutning
   
  Programmet er foreløbigt, og ændringer kan forekomme

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.875 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 18. januar 2012 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter