ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder
Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder
Mødenr. 78
   
Tidspunkt

Onsdag den 18. januar 2012, kl. 10.00 – 16.00

   
Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Faglig tilrettelæggelse

Professor Philip Binning, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Store dele af Danmark er dækket af moræneler, og mange forurenede grunde ligger i disse områder. Der er en række forhold, der gør risikovurdering og afværge af disse grunde komplicerede og omkostningsfulde. Mødet vil give et overblik over geologiske karakteriseringsmetoder, hydrogeologi, redoxforhold og naturlige nedbrydningsprocesser i moræneler. Hvad har vi i værktøjskassen? Historik og forureningsundersøgelser med udgangspunkt i risikovurdering af konkrete forureningssager vil blive diskuteret.
Hvordan kan vi gøre risikovurderinger af forureninger bedre? Afslutningsvis vil mulige oprensningsmetoder i moræneler blive belyst, og det diskuteres i et livscyklusperspektiv, om der er en miljømæssig gevinst ved at rense op. Mødet udspringer af forskningsprojektet REMTEC (Innovative REMediation and assessment TEChnologies for contaminated soil and groundwater) under det Strategiske Forskningsprogram, hvor forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og GEUS med høj fokus på samarbejde med både regioner og rådgivere har arbejdet med disse problemstillinger. Dagens program tager i høj grad udgangspunkt i de nye resultater fra REMTEC i et praktisk perspektiv, men der vil også være indlæg fra regioner og rådgivere.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

10.10 - 10.30

Regionernes hovedpine
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden

10.30 - 10.55

Historik og feltmetoder til forureningskarakterisering
Civilingeniør, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon A/S

10.55 - 11.10

Pause

11.10 - 11.35

Geologisk karakterisering af moræneler
Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS

11.35 - 12.00

Hydrogeologi i moræneler
Ph.d.-studerende Timo Kessler, DTU Miljø

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.35

Konceptuel model for forureningsfordeling og processer i moræneler: Har vi et samlet overblik?
Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø

13.35 - 14.00

Risikovurdering af forurening i moræneler
Ph.d.-studerende Julie Chambon, DTU Miljø

14.00 - 14.25

Risikovurdering af pesticidforurening ved en gammel frugtplantage
Hydrogeolog, ph.d. Peter Jørgensen, PJ-Bluetech ApS

14.25 - 14.45

Pause

14.45 - 15.00 Diskussion
Ordstyrere: Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø, og civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S
15.00 - 15.25
Oprensningsmuligheder i moræneler
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI

15.25 - 15.50

Valg af afværge med inddragelse af livscyklusvurdering (LCA)
Postdoc Gitte Lemming, DTU Miljø
15.50 - 16.00
Afrunding
Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø
   
   Ændringer kan forekomme

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 16. januar 2012 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter