ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Indvindingstilladelser - metoder og udfordringer. "Gå hjem møde"
Indvindingstilladelser - metoder og udfordringer. "Gå hjem møde"
Mødenr.75 Gå-hjem-møde
  
TidspunktOnsdag den 16. november 2011, kl. 16.00 – 18.00
  
StedDTU, Bygning 113, mødelokale 011, DTU Miljø, Miljøvej
(alternativ indgang via Bygningstorvet, bygning 115)

Faglig tilrettelæggelse

ØST gruppen under ATV Jord og Grundvand
v/civilingeniør Oluf Zeilund Jessen, DHI, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Vandindvindingen i Danmark foretages primært fra grundvandet, og grundvand udgør mere end 99% af det vand, der benyttes til husholdning, landbrug og industri. Siden
revisionen af vandforsyningsloven i 1980 er alle indvindingstilladelser gjort tidsbegrænsede, hvor tilladelserne til vandværkerne blev gjort 30-årige med udløb i 2010.
Udarbejdelsen af de kommende vandplaner medfører dog, at de fleste indvindinger i dag benytter midlertidige tilladelser, indtil de endelige krav i vandplanerne er fastlagt.

Udstedelsen af indvindingstilladelser bygger grundlæggende på, at der skal ske bæredygtig udnyttelse af vandressourcen samt en retfærdig fordeling af det tilgængelige
vand. Dette medfører, at der er en lang række faktorer, der inddrages i forbindelse med udstedelsen af en indvindingstilladelse. Disse krav kompliceres med vedtagelsen
af Vandrammedirektivet, hvor der nu stilles krav til indvindingens konkrete påvirkning på vandløbene i forhold til opfyldelse af specifikke miljømål for de enkelte vandløb
(udtrykt ved krav til medianminimumsafstrømningen).

Et af virkemidlerne til opnåelse af vandplansmålene vil være at flytte/reducere grundvandsindvindingen, hvilket gælder både indvindinger til almen vandforsyning og indvindinger
til markvandinger. Det bliver derfor afgørende at der kan leveres troværdige beregninger eller vurderinger af påvirkningen fra enkelte indvindinger, både regionalt
og lokalt, mht. grundvandsressourcen, vandløb og andre overfladevandsforekomster.

Udarbejdelsen af indvindingstilladelser i Danmarks foretages ikke med udgangspunkt i
en standardiseret fremgangmåde, men er typisk baseret på forskellige beregningsmetoder, fremgangsmåder og datakilder. Nogle af de spørgsmål der vil blive diskuteret på
mødet kunne være:

  • Der har historisk set været fokus på indsamling af data til vandressourceforvaltningen - vi har bl.a. meget få pejlinger i det sekundære magasin. Har vi derfor de nødvendige data til at belyse problemstillingen?
  • Udvekslingen mellem grundvand og vandløb er bl.a. baseret på de komplekse forhold, der eksisterer i zonen mellem vandløb og magasin. Der er tilløb til brug af nye metoder til beskrivelse af disse forhold (termiske målinger mm.), men har vi i dag en tilstrækkelig viden om dette område?
  • Hvilke metoder er anvendelige (modeller, analytiske mm), og på hvilken skala skal de benyttes?
  • Er der brug for et samspil mellem flere eksisterende metoder og aktører?
  • Er der brug for en mere standardiseret tilgang eller evt. nytænkning på området?
På baggrund af tre indlæg fra hhv. GEUS, Københavns Energi og Helsingør kommune, vil ovenstående spørgsmål og andre blive diskuteret, således at der kan opnås en bedre
forståelse for de udfordringer, som møder sagsbehandlere og vandindvindere, samt diskutere forslag til yderligere tiltag der kan være krævet på området.

Oplæg:
Brugen af DK-modellen til vurdering af indvindingspåvirkning, herunder skala, usikkerhed, brug af andre modeltyper eller analytiske værktøjer i kombination med DKmodellen
Seniorforsker Anker Lajer Højbjerg, GEUS

Ideer/visioner for den fremtidige indsats på området. Hvordan sikrer vi en bæredygtig og kosteffektiv indvindingsstruktur? Datagrundlag, konceptuelle modeller, faglig viden mm.
Projektleder Jens Rasmussen, Københavns Energi

Nyttiggør kortlægningsdata for det bedst mulige grundlag for indvindingstilladelser, herunder inddragelse af lokal viden og information, samspil med rådgivere og vandselskab,
metodevalg mm.
Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Oluf Jessen, DHI, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
tlf. 45169235


Tilmelding

 

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

 
 

Andre Aktiviteter