ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Vandkvalitet-overfladevand
Vandkvalitet-overfladevand
Mødenr.76
  
TidspunktTirsdag den 29. november 2011, kl. 10.00 – 16.00
  
StedSchæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Faglig tilrettelæggelse

Professor Philip j. Binning, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Statsgeolog Heidi C. Barlebo, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Hvilken betydning har grundvand/overfladevand interaktion for vandkvaliteten? På mødet tager vi udgangspunkt i nogle casestudier, som handler om de væsentlige stofgrupper.
På baggrund heraf diskuteres problemets omfang.
For at identificere og løse problemet har vi brug for nye metoder, der præsenteres på mødet. Dagen afrundes med en diskussion af de forvaltningsmæssige udfordringer.
Mødet er et heldagsmøde og vil være en kombination af workshops og et mere traditionelt møde.


Program

10.00 - 10.15

Velkomst og indledning
v/professor Philip J. Binning, DTU Miljø

Hvad er problemet? Nogle casestudier
Ordstyrer: Professor Philip J. Binning, DTU Miljø

10.15 - 10.35

Grindstedværkets påvirkning af Grindsted Å via grundvandet
v/civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll

10.35 - 10.55

Fra opland til søer og vandløb: Udveksling af grundvand og næringsstoffer og betydningen af randzoner
v/lektor Peter Engesgaard, Geologisk Institut, KU

10.55 - 11.15

Pause

11.15 - 11.35

Occurence of pesticides in surface and groundwater in Hove catchment, Sjælland (indlægget holdes på engelsk)
v/post.doc. Ursula McNight, DTU Miljø

11.35 - 11.55

Stormwater priority pollutants versus surface water quality criteria
(indlægget holdes på engelsk)
v/lektor Eva Eriksson, DTU Miljø
11.55 - 12.15 Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?
v/projektleder Tage Bote, COWI A/S

12.15 - 12.35

Betydningen af grundvands overfladevands interaktion for vandkvaliteten i et vandløb beliggende nedstrøms for Risby Losseplads
v/ph.d.-studerende Nanna Isbak Thomsen, DTU Miljø

12.35 - 13.35Frokost

Metoder
Ordstyrer: Geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

13.35 - 13.55

Odense Å – restaureringsprojekt, AQUAREHAB
v/seniorforsker Anders Johnsen, GEUS

13.55 - 14.15

Anvendelse af fiberoptisk temperaturkabel i vandløb til estimering af grundvandstilstrømning
v/lektor Eva Bøgh, RUC

14.15 - 14.35

Validering af et nyt pesticid-indeks (SPEAR) på makroinvertebratsamfund i Fynske og Sjællandske vandløb
v/ph.d.-studerende Jes Rasmussen,AU/DMU

14.35 - 15.10

Kaffe/the og diskussion i grupper:
Hvordan kan vandets kvalitet forvaltes i vandplanerne?

15.10 - 15.30
Praktiske metoder til kvantificering af opblanding af grund- og overfladevand
v/civilingeniør Gunnar Peter Jensen, Orbicon A/S
15.30 - 15.55
Geofysiske metoder til detektion af grundvandsforurening
v/videnskabelig assistent Jesper Pedersen. Geologisk Institut, Aarhus Universitet

15.55 - 16.00

Afrunding og perspektivering
v/professor Philip J. Binning, DTU Miljø
  
  

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.975 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 24. november 2011 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding
 
 

Andre Aktiviteter