ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Jordforureningsloven 2011
Jordforureningsloven 2011
Mødenr.74
  
TidspunktTorsdag 27. oktober 2011, kl. 10.00 – 16.00
  
StedSchæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Faglig tilrettelæggelse

Partner, advokat (h) Håkun Djurhuus, Lind Cadovius, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Direktør Tom Heron, NIRAS A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
ATV Jord & Grundvand har siden jordforureningslovens ikrafttræden i 2000 med års mellemrum afholdt møder om status for love og regler, administrativ praksis og ny vigtig retspraksis indenfor jordforureningsområdet.
Indenfor de senere år er der fremkommet ny retspraksis om kompetencefordeling og myndighedsansvar i forbindelse med meddelelse af tilladelser i henhold til jordforureningslovens § 8 (Nimbuspark-sagen). Højesteret har afsagt sin første dom om kortlægning (slaggedommen), og Højesteret har i den såkaldte ALBA-dom truffet afgørelse om forældelse af myndighedskrav mod forurenere. Natur- og Miljøklagenævnet har nu i en lang række afgørelser fastlagt praksis i relation til proportionalitetsprincippet og genopretningsprincippet i villaolietanksagerne.
Samarbejdet mellem kommuner og regioner i § 8-sagerne har nu også ført til en fastere administrativ praksis i forbindelse med håndtering af disse sager.
Ved mødet vil såvel tekniske som juridiske aspekter af håndteringen af jordforureningssager i 2011 blive diskuteret og mødet vil bringe deltagerne á jour med den nyeste retspraksis og administrative praksis, herunder for så vidt angår den praktiske håndtering af lovændringerne, der trådte i kraft den 1. januar 2007.
Mødet vil blive afviklet ved mundtlige indlæg, debat og workshop/gruppearbejde.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
v/direktør Tom Heron, NIRAS A/S

10.10 - 10.30

Jordforureningsloven i helikopterperspektiv. Hvad er ændret siden 2000, og hvad forventes der indenfor den nærmeste fremtid at ske af ændringer?
v/fuldmægtig, cand.jur. Belal Yassin, Miljøstyrelsen

10.30 - 10.50

Kortlægning 2011
• Administrative forhold
• Betydning af områdekortlægning
• Betydning af ændringerne vedrørende lettere forurenet jord
• halv-meter kriteriet
v/miljøsagsbehandler Birgit Skånvad, Allerød Kommune

10.50 - 11.00

Oplæg til case nr. 1 og gruppearbejde/workshop
v/civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

11.00 - 11.10

Pause

11.10 - 11.35

Diskussion i grupperne
11.35 - 12.05 Diskussion i plenum
v/partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

12.05 - 13.05

Frokost

13.05 - 13.25

§ 8-sagerne i dag
• Myndighedskompetence (kommune, region eller begge?)
• Myndighedsansvar
• Håndbogen
• Hvordan fungerer samarbejdet mellem kommunerne og regionerne i dag i praksis?
v/akademiingeniør Lotte M. Petersen, Region Hovedstaden

13.25 - 13.45Påbudssagerne – hvorfor er der så få af dem?
Herunder forældelse på baggrund af ALBA-dommen fra Højesteret
v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Advokatfirma

13.45 - 14.05

Villaolietanksagerne - Natur- og Miljøklagenævnets seneste afgørelser
v/specialkonsulent, cand.jur. Pouel Pedersen, Natur- og Miljøklagenævnet

14.05 - 14.25

Jord i råstofgrave – JFL § 52
v/cand.scient. Jens Lind Gregersen, Region Hovedstaden

14.25 - 14.40

Pause

14.40 - 15.00

Oplæg til case nr. 2
v/partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

15.00 - 15.35
Diskussion i grupper
15.35 - 16.00
Diskussion i plenum

16.00

Afslutning
  
  

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.985 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 20. oktober 2011 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding
 
 

Andre Aktiviteter