ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Levering af reaktive stoffer i lavpermeable aflejringer: ”It’s a contact sport”
Levering af reaktive stoffer i lavpermeable aflejringer: ”It’s a contact sport”
Mødenr.70
  
TidspunktTorsdag den 16. juni 2011, kl. 10.00 – 16.00
  
StedSchæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
In situ oprensninger som kemisk oxidation og mikrobiel nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler eller kulbrinter indebærer en tilsætning af kemiske stoffer og/eller
bakterier til området med forurening. Tilsætning eller levering har vist sig at være en meget udfordrende opgave, især når forureningen befinder sig i lavpermeable aflejringer.
Der er gennemført en række projekter med afprøvning af forskellige teknikker til levering (hydraulisk frakturering, pneumatisk frakturering og direkte injektion med
geoprobe). På mødet kommer vi rundt om emnet, både fra en teoretisk og i høj grad praktisk vinkel via de projekter, der enten er gennemført eller er igangværende i
Danmark.

Men hvorfor overhovedet interessere sig for, i hvilket omfang det er muligt at tilsætte og skabe kontakt mellem tilsætningsstofferne og den forurening, der findes i f.eks
moræneleren? Svaret er, at prisen for oprensningen og oprensningstiden er direkte afhængig af, i hvilket omfang det lykkes at skabe kontakt til forureningen i moræneleren.
Om det er muligt at skabe kontakt og derved nedbringe oprensningstiden er derfor interessant for alle, der udfører og finansierer oprensninger


Program

10.00 – 10.10

Velkomst og indledning
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden

10.10 – 10.30

Introduktion
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden

10.30– 10.55

Karakterisering og stímulering af moræneler/lerjord
Seniorforsker, ph.d. Knud Erik Klint, GEUS

10.55 – 11.10

Pause

11.10 – 11.35

Metoder til levering af reaktive stoffer i lavpermeable aflejringer
Civilingeniør, ph.d. Camilla Maymann Christensen, Region Hovedstaden

11.35 – 12.00

Designkrav - Injektionsintervbal og reaktionskinetik: Hvor tæt oh hvor hurtigt for at opnå en effektiv afværge? Anvendelse af modellering med SRD og ISCO
Ph.d.-studerende Julie Chambon, DTU Miljø

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.25

Afprøvning af 5 forskellige dokumentaitonsmetoder til vurdering af spredning i moræneler
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

13.25 - 13.30Introduktion til case-bazar
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

13.30 – 15.10

Case-bazar med ”boder”

Soil mixing
Seniorkonsulent Lisbeth Walsted, NIRAS A/S

Oliefjernelse i praksis
Seniorprojektleder Jørgen Mølgaard, DGE Group

Hvordan dokumenteres injektion i siltede aflejringer?
Bernt Grosen/civ.ing., ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S

Erfaringsopsamling i 2 fuldskala applikationer af stimuleret reduktiv dechlorering i moræneler 5 år efter injektionen. Etablering af reaktionszone, donorfordeling og forureningsfjernelse
Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orcicon A/S

Targeted injection equipmentr
Direktør Palle Ejlskov, Ejlskov A/S

Diskussion i grupper

Kaffe

15.10 – 15.50

Frakturering - et stimulerende tiltag
Projektleder Hasse Moos, DONG Energy

15.50 – 16.00

Afrunding
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

 

 

  

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.975 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.Videre til tilmelding
 
 

Andre Aktiviteter