ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning
Mødenr. 57
   
Tidspunkt Onsdag den 21. april 2010, kl.  10.00 – 16.00
   
Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
GentofteFaglig tilrettelæggelse
Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lektor Philip J, Binning, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fagleder, cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Gentofte Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itArrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itEmne
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning har gennem de senere år vundet større indpas ved risikovurderinger og oprensning af forureninger. På mødet har vi fokus på den nyeste viden om mikrobielle nedbrydningsproces-ser, og hvorledes vi kan anvende denne viden i relation til jord- og grundvandsforurening.

Vurdering af potentialet for anvendelse af naturlig eller stimuleret nedbrydning i forhold til reduktion af risiko eller oprensning af en forurening på/fra en given lokalitet kræver en god forståelse af nedbrydningsprocesserne set i forhold til de aktuelle forhold på lokaliteten. Vurdering af potentialet kræver således indsigt i, hvad der er de nødvendige/optimale forhold for nedbrydningsprocessen. Disse kan være meget forskellige for forskellige forureningstyper og forskellige geologiske forhold.

For at vurdere udviklingen i og effektiviteten af naturlig eller stimuleret nedbrydning er det væsentligt at kende til moniteringsværktøjer og at være i stand til at omsætte resultaterne til vurdering af processerne. Disse værktøjer omfatter modellering af nedbrydningsprocesser såvel som specielle målemetoder og laboratorieforsøg.

På mødet vil vi høre om forskellige forureningstyper, som pesticider, kulbrinter, chlorerede opløsningsmidler og tjærestoffer under forskellige geologiske forhold. Vi præsenteres for de nyeste undersøgelsesmetoder, som stabile isotoper, specifikke nedbrydere, mikrobiel aktivitet og nedbrydnings-/stimuleringsforsøg samt erfaringer med brug af modellering.Program

10.00 – 10.10

 

Velkomst og indledning
Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø

 

Naturlig nedbrydning
Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

10.10 – 10.35

Moniteret naturlig nedbrydning af pesticider ved Sjølund Losseplads
Direktør Palle Ejlskov, Ejlskov Consult

10.35 – 11.00

Feltundersøgelse af den naturlige PCE og TCA nedbrydning i moræneler ved en tidligere kemikaliefordelingscentral
Ph.d.-studerende Ida Damgaard, DTU Miljø

11.00 – 11.25

OM’s anvendelse af og erfaringer med naturlig nedbrydning
Civilingeniør, projektchef Ernst Lassen, Oliebranchens Miljøpulje

11.25 – 11.40

Pause

 

Mikrobielle metoder
Ordstyrer: Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø

11.40 – 12.05

Bestemmelse af aktiviteten af specifikke mikrobielle phenoxysyre-pesticid nedbrydere
Post Doctorate Jakob Bælum, GEUS

12.05 – 12.30

Mikrobiel dechlorering af TCE - molekylære teknikker til bestemmelse af tilstedeværelse og aktivitet af specifikke nedbrydere
Professor Carsten Suhr Jacobsen, GEUS

12.30 – 13-30

Frokost

 

Stimuleret nedbrydning
Ordstyrer: Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen

13.30 – 13.55

Høfde 42 – potentiale for biologisk nedbrydning
Ph.d. Morten Bondgaard, Region Midtjylland

13.55 – 14.20

MTBE og BTEX fjernelse til µg/l niveau i en fuldskala bioreaktor
Professor Erik Arvin, DTU Miljø

14.20 – 14.35

Pause

14.35 – 15.00

Vurdering af oprensningsgrad ved fuldskala in-situ SRD af TCE-forurening i moræneler baseret på monitering på grundvand og jordprøver fra Sortebrovej
Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø

15.00 – 15.25

Modellering af fuldskala in-situ SRD i moræneler på Sortebrovej
– Hvad kan vi lære om effektivitet af og tidshorisont for afværgen
Ph.d.-studerende Julie Chambon, DTU Miljø

 

Paneldiskussion
Ordstyrere: Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, og lektor Philip J. Binning, DTU-Miljø

15.25 – 15.50

Paneldiskussion – spørgsmål fra deltagerne

15.50 – 16.00

Opsamling og afslutning
Lektor Philip J. Binning, DTU Miljø

 

 

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.975 excl.moms

Tilmelding


Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 18. april 2010 og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter