Titel 

Geofysik -  kom der noget ud af millionerne?
 

Møde

Nr. 39
 

Sted

Radisson SAS  H.C. Andersen Hotel
Claus Bergsgade 7, Odense
 

Tid

Onsdag 5. november 2008
kl. 10.00 – 16.15
 

Faglig tilrettelæggelse
Statsgeolog Heidi C. Barlebo, ph.d., GEUS, hcb@geus.dk
Afsnitsleder Per Grønvald, civilingeniør, Aalborg Kommune, Vandforsyningen, pg-forsyning@aalborg.dk
Seniorgeofysiker Verner Søndergaard, GEUS, vhs@geus.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
I Danmark er der over de seneste år udført mange geofysiske undersøgelser og indsamlet en stor mængde geofysikdata med henblik på kortlægning af grundvandsressourcen. Ved mødet vil der f.eks. blive diskuteret følgende: Hvad har vi lært om de forskellige geofysiske metoders egnethed til kortlægning? Hvor er det gået godt/skidt med valgte metode? Hvad er sikkerheden på data? Hvad bliver den store datamængde benyttet til? Hvad har vi lært af undersøgelserne? Hvordan er geofysikken blevet videreudviklet? Hvordan havde vi grebet opgaven an, hvis vi vidste dengang, hvad vi ved nu? Hvad kan vi bruge de geofysiske informationer til fremover?
Mødet er et heldagsmøde med tid til diskussioner og henvender sig alle med interesse for overflade-geofysik.
 

Program

Samlet møderapport (pdf)
 

 

Ordstyrer: Statsgeolog, Heidi C. Barlebo, ph.d., GEUS
 

10.00 – 10.10

 

Velkomst - kort præsentation af dagens emne og program
v/ Heidi  C. Barlebo
 

10.10 – 10.35

 

Geofysisk kortlægning i Danmark: Nogle hovedtræk, metoder, datakvalitet og datamængder
v/ seniorgeofysiker Verner Søndergaard, GEUS, og Ingelise Møller Balling, ph.d., GEUS
 

 

Erfaringer fra Miljøcentre
 

 

Ordstyrer: Afsnitsleder Per Grønvald, civilingeniør, Aalborg Kommune, Vandforsyningen
 

10.35 – 11.00

 

Erfaringer med geofysik i det vestjyske område
v/ Søren Thygesen, cand. scient., Miljøcenter Ringkøbing
 

11.00 – 11.15

Pause
 

11.15 – 11.40

 

Erfaringer fra det østjyske og fynske område – geofysik og van(d)viden,
v/ Stine Rasmussen, cand. scient., Miljøcenter Århus, og Lisbeth Ulsøe Lauritsen, cand. scient., Miljøcenter Odense
 

11.40 – 12.05

 

Erfaringer med geofysik fra Sjælland og øerne
v/ seniorkonsulent Ejner Nielsen, Miljøcenter Nykøbing
 

12.05 – 12.15

Diskussion
 

12.15 – 13.15

Frokost
 

 

Erfaringer fra Vandforsyninger
 

 

Ordstyrer: Seniorgeofysiker Verner Søndergaard, GEUS
 

13.15 – 13.40

 

Erfaringer fra kalken i Aalborg området
v/ afsnitsleder Per Grønvald, civilingeniør, Vandforsyningen, Aalborg Kommune, og seniorprojektlederJan Juul Christensen, COWI
 

13.40 – 13.50
 

Hilse på hinanden
 

13.50 – 14.15

 

Erfaringer fra kildepladskortlægning
v/ direktør Bjarne Madsen, WaterVision as
 

14.15 – 14.40

Pause
 

 

Anvendelse i større sammenhæng
 

 

Ordstyrer: Statsgeolog Heidi C. Barlebo, ph.d., GEUS
 

14.40 – 15.05

 

Hvad har geofysikken betydet for vores viden om geologien i Danmark?
v/ Flemming Jørgensen, ph.d., GEUS, og Peter Sandersen, ph.d., Grontmij-Carl Bro A/S
 

15.05 – 15.30

Opstilling af geologiske modeller; specielt erfaringer med geofysik
v/ Jette Sørensen, cand. scient., Rambøll, og chefkonsulent Niels Richardt, ph.d,, Rambøll
 

15.30 – 15.45

Diskussion
 

15.45 – 16.10

 

De seneste 10 års udvikling og fremtidsperspektiverne
v/ Kurt Sørensen, lic. scient, Aarhus Universitet og Esben Auken, ph.d ., Aarhus Universitet.
 

16.10 – 16.15

Opsamling og afrunding