Titel 

Afværgeteknologier
State of the Art
 

Møde

Nr.  38
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Onsdag 22. oktober 2008
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Fagleder, cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, carsten.bagge@regionh.dk
Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø, plb@env.dtu.dk
Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS, the@niras.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
En række oprensningsteknologier er på vej til Danmark eller under afprøvning. Det drejer sig om metoder med flotte amerikanske navne: F.eks. Surfactant Enhanced kemisk oxidation, nZVI (nano Zero Valent Iron) og Soil mixing/nZVI. Andre teknikker har været afprøvet f.eks. stimuleret reduktiv dechlorering, kemisk oxidation og dampoprensning, men der sker løbende forbedringer, og nye vinkler bliver belyst. Mødet vil givet et samlet overblik over oprensningsteknologier til in situ oprensning. Hvad er principperne i metoderne, og hvor er de anvendelige? Hvilke parametre er vigtige at have styr på i forhold til at sikre, at vi får valgt en afværgeteknologi, som lever op til vores målsætninger for effektivitet og oprensningstider? Formålet er bl.a. at opnå et bedre fagligt fundament for at vurdere de nye oprensningsteknologiers anvendelsesområder og potentialer både i relation til offentlige og private oprensninger på forurenede grunde.
 

 

Program

Ordstyrer: Fagleder, cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
 

10.00 – 10.15

Velkomst og indledning
Præsentation af dagen – væsentlige problemstoffer og udfordringer
v/ divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS A/S
 

10.15 – 10.40

 

Afværgepumpning
- status, optimerings- og kombinationsmuligheder
v/ projektleder Niels Ploug, Krüger A/S
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

10.40 – 11.05

 

Ventilering i Danmark
- aktiv, passiv, erfaringer, hvilke parametre er væsentlige?
- status og udviklingsmuligheder
v/ divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS A/S
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

11.05 – 11.20

Pause
 

11.20 – 11.40

 

Workshop
Er der problemstillinger ud over dem, der nævnes i oplæggene, som er væsentlige?
Hvad har vi ikke fået svar på?
 

11.40 – 12.00

 

Debat, opsamling, besvarelse af spørgsmål
Panel: Tom Heron og Niels Ploug
 

12.00 – 13.00

Frokost
 

 

Ordstyrer: Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS A/S
 

13.05 – 13.30

 

Opvarmningsteknikker
- status, hvilke parameter er væsentlige?
- erfaringer, optimerings- og udviklingsmuligheder
v/ Gorm Heron, Vicepresident, ph.d., TerraTherm Inc., USA
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

13.30 – 13.55

 

In situ Kemisk Oxidation
- status, kritiske parametre, udviklings- og kombinationsmuligheder
v/ civilingeniør, ph.d. Aikaterini Tsitonaki, Orbicon (tidl. DTU Miljø)
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

13.55 – 14.15

Pause
 

14.15 – 14.40

 

Jernvægge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV
- udviklings- og kombinationsmuligheder
v/ lektor Peter Kjeldsen, DTU Miljø
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

14.40 – 15.05

Oprensning af olie-og benzinforureninger
- status for naturlig nedbrydning og biologiske afværgeteknikker med fokus på olie- og benzinforureninger
v/ civilingeniør, ph.d. Per Loll, Dansk Miljørådgivning
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

15.05 – 15.30

 

Workshop
Er der problemstillinger ud over dem, der nævnes i oplæggene, som er væsentlige?
Hvad har vi ikke fået svar på?
 

15.30 – 16.00

 

Debat, opsamling, besvarelse af spørgsmål
Panel: Gorm Heron, Aikaterini Tsitonaki, Peter Kjeldsen og Per Loll