Titel

PRAKTISKE ERFARINGER MED INDSATSER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE – DE FØRSTE 10 ÅR
 

Møde

Nr.  32
 

Sted

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense
 

Tid

Onsdag den 21. maj 2008, kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Funktionsleder Jørn-Ole Andreasen, Vand og Spildevand, Århus Kommune, joan@akv.aarhus.dk
Civilingeniør Per Grønvald, Vandforsyningen,  Aalborg Kommune, pg-forsyning@aalborg.dk
Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, ALECTIA, azj@alectia.com
Sektionsleder Morten Horsfeldt Jespersen, Natur & Miljø, Silkeborg Kommune, morten.jespersen@silkeborg.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
Det er efterhånden nogle år siden, de første indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse så dagens lys. I indsats-planerne peges der typisk på en lang række af forskellige tiltag til beskyttelse af grundvandet - fra skovrejsning og dyrkningsaftaler, til indretning af vaskepladser og sløjfning af gamle brønde og boringer.
Her i 10-året efter lovens vedtagelse vil vi se på, hvilke erfaringer, der er med de forskellige indsatser. Hvad vi gør i praksis, hvad vi får ud af indsatserne - står det mål med omkostningerne?
Mødet er et heldagsmøde og vil bestå af både fælles oplæg og workshops, hvor egne og andres erfaringer vil blive diskuteret. Der er afsat tid til spørgsmål og diskussion efter hvert indlæg.
 

Program


10.00 – 10.15

 

Velkomst og indledning  -  introduktion til mødeform
Civilingeniør Per Grønvald, Vandforsyningen,  Aalborg Kommune

 

 

Landområder
Ordstyrer: Funktionsleder Jørn-Ole Andreasen, Vand og Spildevand, Århus Kommune

10.15 – 10.45

 

Landbrugskampagner og dyrkningsaftaler – erfaringer fra Århus
Geolog Bo Vægter, Vand og Spildevand, Århus Kommune
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

10.45 – 11.05

 

Varige dyrkningsdeklarationer, frivillige aftaler og ”ekspropriation”
erfaringer fra Aalborg
Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommunale Forsyningsvirksomheder
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

11.05 – 11.25

 

Andre erfaringer i landområder
Seniorprojektleder, civilingeniør Bente Villumsen, COWI
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

11.25 – 11.40

Pause
 

11.40 – 12.10

Opsamling i grupper (i salen)
 

12.10 – 12.30

Diskussion i plenum
 

12.30 – 13.30

Frokost
 

 

 

Byområder
 Ordstyrer: Sektionsleder Morten Horsfeldt Jespersen, Silkeborg Kommune

13.30 – 13.50

 

Kommunens tilsyn som en del af grundvandsbeskyttelsen?
Kemiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

13.50 – 14.15

 

Bykampagner – erfaringer fra København
Cand.scient. Dorthe von Bülow, Københavns Energi, Vand og Afløb
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

14.15 – 14.40

 

Planlægningen som et redskab til grundvandsbeskyttelse
Projektleder Jess Ingo Jensen, NVC Vejle
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

14.40 – 15.00

Pause
 

15.00 – 15.30

Opsamling i grupper (i salen)
 

15.30 – 15.55

Diskussion in plenum
 

15.55 – 16.00

Sammenfatning og afslutning
Civilingeniør Per Grønvald, Vandforsyningen,  Aalborg Kommune
 

Deltagergebyr

Kr. 2875 excl. Moms
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online her fra hjemmesiden.

 

Faktura fremsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.
 

Tilmeldingen bedes være sekretariatet for ATV Jord og Grundvand i hænde
senest 14. maj 2008 og er bindende fra  samme dato.