WORKSHOP 3

 

DEN GODE FORURENINGSUNDERSØGELSE
–  FORMÅL OG VÆRKTØJER

 

Vingstedcentret

Onsdag den 5. marts 2008, kl. 9.00 – 12.10

 

Faglig tilrettelæggelse

Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

Projektleder Mads Georg Møller, Rambøll

Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

 

Baggrund

Der udføres mange forureningsundersøgelser i Danmark, og det vil der fortsat blive gjort de næste mange år. Vi har alle været udsat for forureningsundersøgelser, der ikke i tilstrækkelig grad belyser de centrale spørgsmål. Det kan der være mange grunde til. Det er en vanskelig proces at stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter i de forskellige stadier af undersøgelserne (fra V2 til afværge). Ofte handler det om at holde formålet med undersøgelserne i fokus og sørge for en ordentlig forventnings-afstemning mellem de implicerede parter. Når formålet er fastlagt, er den næste udfordring at vælge de rette værktøjer til at løse opgaven.

 

Formål

Det helt overordnede formål med workshoppen er at højne niveauet for forureningsundersøgelser. Dette bliver gjort ved at inddele deltagerne i grupper. På basis af korte indlæg diskuteres rammer, forventninger, arbejdsmetoder, redskaber og værktøjer, der kan anvendes optimalt i de forskellige undersøgelsesfaser.

 

Program

09.00 - 09.10

Indledning
Projektleder Mads Georg Møller, Rambøll

Session 1

 

 

09.10 - 09.25

Rammer, forventninger og arbejdsmetoder
Biolog Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

09.25 - 10.05

Gruppediskussioner

 • Hvordan tilrettelægger vi undersøgelserne, så de opfylder formålene?  
 • Hvor er de største usikkerheder?
 • Hvilke parametre er essentielle?
 • Hvad skal bruges til en risikovurdering? en konceptuel model?
 • Afstemning af forventninger mellem rådgiver (udførende) og kunde (region, kommune eller privat)
 • Optimering af tilbudsfasen (skal opgaven løses i tilbudsfasen?)
 • Aflevering af opgave mellem rådgivere ved skift af opgavetager
 • Paradigmer – er det en god ide?

10.05-10.25

Opsamling i plenum

 

10.25-10.45

Pause

Session 2

 

 

10.45-11.00

Hvilke værktøjer skal vi anvende til hvilke undersøgelser
Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

11.00-11.40

Gruppediskussioner

 • Hvilke værktøjer har vi i vores værktøjskasse, og hvordan bruger vi dem bedst i en given undersøgelse?
 • Anvender vi de rigtige undersøgelsesteknikker, når vi udfører undersøgelserne?
 • Hvad er de største barrierer for afprøvning af ”nye” teknikker?
 • Hvornår duer teknikkerne?
 • Fordele/ulemper, faldgruber, erfaringer

 

 

Værktøjer felt:

Jordprøver

Vandprøver

Poreluftprøver

Tests (pumpetests luft og vand, slugtests etc.)

Isotopfraktionering

Geofysiske undersøgelser
DNA analyser etc.

 

Værktøjer kontor:

Modeller

Flux beregninger

JAGG

Massebetragtninger

Statistik

11.40-12.00

Opsamling i plenum

12.00-12.10

Afrunding
Projektleder Mads Georg Møller, Rambøll

 

Deltagerbegrænsning: 40 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge, som de kommer ind, helt frem til tilmeldingsfristen. Ved overtegning af fagsessioner/workshops forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb, og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.