FAGSESSION B

 

NY GEO-VEJLEDNING I GEOLOGISK MODELOPSTIL-

LING SAMT PRAKTISK ANVENDELSE OG ERFARINGER

 

Vingstedcentret

Onsdag den 5. marts 2008, kl. 09.00 – 12.10

 

Faglig tilrettelæggelse

Geolog Margrethe Kristensen, GEUS

Projektleder, geolog Birthe Eg Jordt, Orbicon A/S

 

Emne

Fagsessionen indeholder en uddybning af en ny vejledning om geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering. Der bliver givet eksempler på anvendelsen af vejledningen ved model-opstilling. Der bliver oplæg omkring detaljeringsgrad og håndtering af stratigrafiske og strukturelle data i modelsammenhæng, og der lægges op til diskussion af den praktiske anvendelse af vejledningen m.m.

 

Målgruppe

Medarbejdere i offentlige myndigheder, hos rådgivere, vandforsyningsselskaber og ved forsknings-institutioner, der arbejder med eller har kendskab til anvendelsen af geologiske modeller i forbindelse med grundvandskortlægning, modellering, indsatsplanlægning eller større forureningssager.

 

Program

09.00 – 09.20

Overordnet gennemgang af Geo-vejledningen ”Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodeller”– formål og forventninger til Geo-vejledningen
Geolog Margrethe Kristensen, GEUS

09.20 – 09.50

Arbejdsgang og værktøjskasse – Geo-vejledningens kapitel 2 og 3
Seniorforsker, geolog Flemming Jørgensen, GEUS

09.50 – 10.10

Diskussionsoplæg: Hvordan kan Geo-vejledningen bruges i Miljøcentrene?
Geolog Christina Hansen, Miljøcenter Nykøbing Falster

10.10 – 10.30

Pause

10.30 – 10.45

Detaljeringsgrad af geologisk model – hvilket niveau har vi brug for, og hvilket niveau kan vi opnå?
Seniorrådgiver, geolog Peter Sandersen, Grontmij|CarlBro

10.45 – 11.00

Eksempel: Geologisk model i et område ved Herning-Ikast
Projektleder, geolog Birthe Eg Jordt, Orbicon A/S

11.00 – 11.20

Diskussion.

11.20 – 11.40

Geologisk tolkning, hvordan gør vi?
Geolog Jette Sørensen, Rambøll, og chefkonsulent Niels Richardt, Rambøll

11.40 – 12.00

Diskussion: Hvordan fås de stratigrafiske og strukturelle data ind i modellerne?

12.00 – 12.10

Opsamling og afrunding: Hvordan ”udvikler” vejledningen sig fremover?
Geolog Margrethe Kristensen og geolog Flemming Jørgensen, GEUS

 

Deltagerbegrænsning: Max 35 personer. Vi modtager tilmeldinger i den rækkefølge som de kommer ind, helt frem til tilmeldingsfristen. Ved overtegning af fagsessioner/workhops forbeholder ATV Jord og Grundvand sig ret til at fordele pladserne blandt de tilmeldte. Vi vil bl.a. tilgodese, at så mange firmaer og institutioner som muligt kan blive repræsenteret. Vi fordeler pladserne snarest muligt efter tilmeldingsfristens udløb, og vi giver besked til alle, som har tilmeldt sig.