Titel

JORDFORURENINGSSAGER – NETOP NU

Møde

Nr. 28

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Tirsdag den 29. januar 2008
kl. 10.00 – 16.00

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen, aro@mst.dk
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab, hd@lindcad.dk
Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, carsten.bagge@regionh.dk

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verrner

Emne
Kommunalreformen og reformen af jordloven er nu på plads. Der er sket justeringer i opgaverne efter jordforureningsloven, bl.a. ved indførsel af områdeklassificering og en ny ordning for jordhåndtering. Kommunalreformen har medført, at en række borgernære opgave er placeret i kommunerne, mens kortlægningen og den offentlige oprydningsindsats er placeret i regionerne. Forandringerne har givet behov for nye samarbejdsrelationer og håndtering af nye faglige opgaver i nye omgivelser. På mødet vil juridiske, administrative og tekniske aspekter af opgaverne omkring områdeklassificering, frigivelse efter § 8 samt prioritering af den offentlige kortlægnings- og oprydningsindsats blive berørt.

Mødet er tænkt som en blanding af indlæg og workshop/gruppearbejde.

Program

 

 

Ordstyrer: Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

10.00 – 10.10

 

Velkomst og indledning
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

10.10 – 10.30

 

De ”nye” kortlægningsregler
Cand.scient. Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg

10.30 – 10.50

 

Hvor giver kortlægningsreglerne problemer?
Advokatfuldmægtig Jacob Brandt, Bech-Bruun Advokatfirma

10.50 – 11.00

 

Oplæg til drøftelse om kortlægning
Akademiingeniør Lotte M. Petersen, Region Hovedstaden
Skriftligt indlæg
 

11.00 – 11.10

Pause

11.10 – 11.55

Diskussion

11.55 – 12.05

 

Opsamling af diskussion
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen

12.05 – 13.30

 

Frokost

 

 

Ordstyrer: Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

13.30 – 13.50

 

Påbudsregler med fokus på villaolietanke – regler og praksis
Cand.jur., ankechef  Pouel Pedersen, Miljøklagenævnet

13.50 – 14.10

 

Barrierne for brug af påbud i kommunerne
Afdelingschef Lars Kaalund, Orbicon, Natur og Plan
 

14.10 – 14.30

 

Påbudsregler på andre områder – praksis og muligheder
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab
 

14.30 – 14.40

 

Oplæg til drøftelse om påbud
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab

14.40 – 15.30

 

Diskussion
Ordstyrer: Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

15.30 – 15.50

Pause

15.30 – 16.00

 

Opsamling på diskussion og afslutning
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.975, excl. Moms

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.

Tilmeldingen bedes være sekretariatet for ATV Jord og Grundvand i hænde


senest 18. januar 2008

Tilmeldingen er bindende fra samme dato