Titel

GRUNDVANDSMODELLER FOR MODELFOLK
 

Møde

Nr. 24
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Torsdag den 8. november 2007
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Statsgeolog, ph.d. Heidi C. Barlebo, GEUS, hcb@geus.dk
Professor Poul L. Bjerg, DTU, Institut for Miljø & Ressourcer, plb@er.dtu.dk
Lektor Philip Binning, DTU, Institut for Miljø & Ressourcer, pjb@er.dtu.dk
Seniorforsker Anker L. Højbjerg, GEUS, alh@geus.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
Numeriske modeller er et uundværligt værktøj i forståelsen og løsningen af grundvandsspørgsmål. Modellerne rækker lige fra den store skala, hvor grundvandsressourcen kvantificeres på oplandsniveau til meget lokale undersøgelser af stoftransport gennem rodzonen. Der stilles stigende krav til model-lernes rigtighed og dokumentation af de underliggende antagelser i takt med, at resultaterne benyttes oftere i forvaltningen. Under mødet diskuteres f.eks. skalaproblemer, geologiske modeller, model-usikkerheder, retningslinier for modellering, monitering og modellering og stoftransportkompleksitet. Heldagsmødet er tiltænkt modellører og andre, der er interesserede i grundvandsmodellering.
 

Program

 

10.00 – 10.10

 

Velkomst - kort præsentation af dagens emne og program
Statsgeolog, ph.d. Heidi C. Barlebo, GEUS
 

10.10 – 10.35

 

Grundvandsmodeller: Et historiske perspektiv på fremtidige udvikling
Lektor Philip Binning, DTU, Institut for Miljø & Ressourcer
Skriftligt indlæg
 

Stoftransport

10.35 – 11.00

 

Vurdering af størrelse og usikkerhed på stoftransport parametre
Civilingeniør, ph.d. Henrik Aktor, AKTOR innovation
Skriftligt indlæg
 

11.00 – 11.15

Pause
 

11.15 – 11.40

 

Stoftransportmodellering – fup eller fakta?
Civilingeniør Hans Christian Loer Linderoth, Orbicon A/S
Skriftligt indlæg
 

11.40 – 12.05

Modellering af transport af flygtige forbindelser i umættet zone
Civilingeniør, ph.d.-studerende Mads Troldborg
DTU, Institut for Miljø & Ressourcer
Skriftligt indlæg
 

12.05 – 12.15

 

Diskussion
Ordstyrer: Poul L. Bjerg
 

12.15 – 13.15

 

Frokost

Vandplaner

13.15 – 13.40

 

Eksplorativ modelbaseret vurdering af fremtidig regional indvinding og konsekvenser for afstrømningsregimet (DK model KE - Sjælland)
Seniorrådgiver, M.Sc./MPO Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Skriftligt indlæg
 

13.40 – 14.05

 

Integreret model til beregning af transport og omsætning af kvælstof i rodzonen, grundvand, vandløb og vådområder.
Markedsansvarlig Anders Refsgaard
Seniorhydrolog Torsten Jacobsen, DHI
Skriftligt indlæg
 

14.05 – 14.25

 

Pause
 

14.25 – 14.50

Modellering af interaktionen mellem grundvand og overfladevand
Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen, NIRAS
Skriftligt indlæg
 

14.50 – 15.15

Udfordringer i partikelbanesimulering
Chefkonsulent Kristian Bitsch, Rambøll
Civilingeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen, Rambøll
Skriftligt indlæg
 

15.15 – 15.25

 

Diskussion
Ordstyrer: Heidi C. Barlebo
 

Klima

15.25 – 15.20

 

Hydrologiske modeller og klimaændringer - nye udfordringer
Forskningsprofessor, dr. scient. Jens Christian Refsgaard, GEUS
Skriftligt indlæg
 

15.50 – 16.00

 

Diskussion
Ordstyrer: Heidi C. Barlebo
 

Deltagergebyr

Kr. 2.875 (excl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.

Tilmeldingen bedes være sekretariatet for ATV Jord og Grundvand i hænde

Senest 25. oktober 2007
Tilmeldingen er bindende fra samme dato.