Titel

UDVASKNING FRA FORURENET JORD
 

Møde

Nr. 21
 

Sted

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense
 

Tid

Onsdag den 24. oktober 2007
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech - En del af Birch & Krogboe azj@watertech.dk
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen, aro@mst.dk
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab, hd@lindcad.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
Når forurenet jord skal bortskaffes, vælges der typisk mellem deponering og genanvendelsesprojekter. Typiske projekter er støjvolde, havneudvidelser og landskabsmodellering. Som led i implementeringen af deponeringsdirektivet har Miljøstyrelsen igangsat et arbejde med fastsættelse af acceptkriterier for deponering af affald. Desuden arbejdes der med en bekendtgørelse om bortskaffelse af lettere for-urenet jord. I denne forbindelse arbejdes der med et koncept til risikovurdering, herunder vurdering af mulige sammenhænge mellem faststofindhold og eluatkoncentration. På mødet præsenteres dette arbejde og den juridiske ramme for bortskaffelse af jord.
 

Ordstyrer:

Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
 

10.00 - 10.10

Velkomst
 

Perspektivering og teori
 

10.10 - 10.35

Nationalt perspektiv - hvorfor udvaskningstest?
Cand.scient. Kim Dahlstrøm, Miljøstyrelsen
Specialkonsulent Jørgen G. Hansen, Miljøstyrelsen, Jord og Affald
Præsentation på mødet
 

10.35 - 11.00

Udvaskningstest – et værktøj til risikovurdering. Teori og internationalt perspektiv
Chefingeniør Ole Hjelmar, DHI
Skriftligt indlæg
 

11.00 - 11.20

Pause

11.20 - 11.45

Udvaskning af forurenet jord
Laboratoriechef Jette Bjerre Hansen, DHI
Skriftligt indlæg
 

11.45 - 12.10

Status for revision af genanvendelsesbekendtgørelsen
Cand.scient Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg
 

12.10 - 12.20

Diskussion
 

12.20 - 13.35

Frokost
 

Ordstyrer:

Chefkonsulent, cand.scient. Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech
 

13.35 - 14.00

Kan udvaskningstests anvendes i praksis?
Direktør Karsten Ludvigsen, RGS90/DSV Miljø

 

14.00 - 14.25

Affaldsanlæggenes syn på udvaskningstest
"Genanvendelse af lettere forurenet jord"
Cand. scient., konsulent René Møller Rosendahl, RenoSam
Skriftligt indlæg
 

14.25 - 14.45

Pause
 

14.45 - 15.15

Udvaskningstest og jura
Advokat Håkun Djurhuus, Lind & Cadovius Advokataktieselskab
 

15.15 - 15.30

Opsamling
 

15.15 - 15.30

Afslutning