Titel

JORDFORURENING 2007
 

Møde

Nr. 17
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Torsdag den 14. juni 2007
kl. 10.00 - 16.00

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
Divisionschef, geolog Tom Heron, NIRAS
Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
Mødet om jordforureningsloven anno 2007 vil tage udgangspunkt i, hvorledes opgaverne inden for jordforureningsområdet i fremtiden skal gennemføres i praksis. Jordforureningsloven er revideret, og de fleste af de nye bestemmelser træder i kraft i 2007, samtidig med at der sker en justering af opgavefordelingen som konsekvens af kommunalreformen. Som støtte til det fremtidige arbejde er Miljøstyrelsen ved at udforme en række bekendtgørelser og vejledninger. I 2007 må det desuden forventes, at lovgivningen inden for jordforureningsområdet skal justeres som en følge af EU's miljøansvars-direktiv. Herudover har EU-kommissionen fremsat en temastrategi for jord, der bl.a. omhandler jord-forurening.
 

Program
 

 

10.00 - 10.15

Kort præsentation af dagens program samt status på bekendtgørelser og vejledninger
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
 

Status på reguleringen
 

Ordstyrer:

Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden
 

10.15 - 11.00

EU-direktiver, status for implementeringen og indhold
Fuldmægtig Dorte Balle Hermansen, Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg

11.00 - 11.15

Pause
 

11.15 - 11.40

Jordstyring – udkast til nye regler
Cand.scient. Ulla Højsholt, Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg

Status på praksis
 

11.40 - 12.25

Miljøklagenævnets praksis i sager med jordforurening
Civilingeniør Jens Nonboe Andersen, Miljøklagenævnet
Cand.jur. Pouel S. Pedersen, Miljøklagenævnet
Skriftligt indlæg

12.25 - 13.30

Frokost
 

Ordstyrer:

Divisionschef, geolog Tom Heron, NIRAS
 

13.30 - 13.55

Hvor peger de seneste domme hen?
Advokat Håkun Djurhuus
Lind & Cadovius Advokataktieselskab
 

Hvordan fungerer så den nye administration?
 

13.55 - 14.20

Sammenhæng i indsatsen vedrørende grundvands- og jordforurening - set fra et Miljøcenter
Miljøchef Morten Sørensen
Miljøcenter Odense
 

14.20 - 14.40

Pause
 

14.40 - 15.05

Sammenhæng i indsatsen set med den regionale vinkel
Afdelingschef Jacob Sønderskov Weber
Region Syddanmark
 

15.05 - 15.30

Hvordan oplever bygherren den nye administration?
Miljøkoordinator Mikael Quist
Vejdirektoratet
 

15.30 - 15.55

Videncenter for Jordforurening - på vej hvorhen?
Kontorchef Leo Ellgaard
Videncenter for Jordforurening
 

15.55 - 16.00

Afslutning
Divisionschef, geolog Tom Heron, NIRAS
 

Deltagergebyr

Kr. 3.000 (ekskl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.

Tilmeldingen bedes være sekretariatet for ATV Jord og Grundvand i hænde:

Senest torsdag den 31. maj 2007
Tilmeldingen er bindende fra samme dato