Titel

 

MEGA SITES - OPRENSNING,
REGULERING OG EKSPORT

Møde

Nr. 13

Sted

Schæffergården

Jærgersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Onsdag den 25. april 2007

kl. 10.00 - 16.00

Faglig tilrettelæggelse
Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS
Professor, ph.d. Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon
 

Arrangør/tilrettelæggelse: ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun

Emne:
I Danmark har Miljøstyrelsen i 2005 publiceret en liste over 11 sager, hvor omkostningerne til afværge vurderes til at overstige 30 mio. kroner og som samtidig udgør en miljømæssig risiko. Det er Mega Sites som Cheminova-forureningen ved Harboøre, Kjærgård Plantage, Grindstedværkets deponeringer, Collstrop grunden ved Esrum sø, Proms og Stålvalseværket i Frederiksværk. Sådanne sager kræver en særlig behandling, da egentlig oprensning er vanskelig eller umulig med den nuværende viden, så afskærende tiltag, miljøregulering og teknologiudvikling kommer i fokus. På europæisk og globalt plan er der et endnu større antal lokaliteter eller landområder, som kan betegnes Mega Sites. På mødet vil de tekniske, administrative og politiske overvejelser bag håndteringen af ak-tuelle danske Mega Sites blive belyst. Desuden gives eksempler fra EU-projekter om Mega Sites, hvor der er opnået en række erfaringer i Østeuropa. Vi har en stærk position med kombination af miljøregulering og tekno-logiudvikling, så mulighederne for dansk eksport af løsninger til Mega Sites vil blive diskuteret, bl.a. i lyset af regeringens redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi.
 

10.00 - 10.05

 

Velkomst - Kort præsentation af dagens emne og program
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon
 

10.05 - 10.20

Hvad er Mega Sites?
Diskussion af, hvad der kan opfattes som Mega Sites samt af,
hvorledes disse adskiller sig fra traditionelle forureningssager
Professor Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Skriftligt indlæg
 

10.20 - 10.35

 

Hvordan definerer Miljøstyrelsen Mega Sites?
Hvor mange Mega Sites har vi herhjemme, og hvordan håndteres de administrativt og økonomisk? Undersøgelse og oprensning af Mega Sites overstiger ofte de enkelte kommuners/regioners kapacitet
Civilingeniør Arne Rokkjær, Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg
 

Administrative aspekter ved danske Mega Sites

 

10.35 - 11.15

Københavns Havn – Risiko for arealanvendelsen
Dansk Mega  Site med arealanvendelsesrisiko: Hvordan er forureningsproblematikken tænkt ind i havneudviklingen, og hvor ligger de største udfordringer?
Direktør Ole Bertelsen, Københavns Havn

 

11.15 - 11.30

Pause


Ordstyrer:

 

Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS

11.30 - 11.55

Naverland i Albertslund – Et Mega Site fra en kommunal synsvinkel
Dansk Mega Site med grundvandsrisiko: Hvad gør denne til en Mega Site? Hvordan er myndighedernes prioriteringer og incitamenter til at imødegå miljøpåvirkninger? Hvilken rolle spiller vandværket? Hvilke specielle faglige og administrative udfordringer byder sagen på?
Miljøtekniker Michael Seifert, Glostrup Kommune
Skriftligt indlæg
 

11.55 - 12.20

Kærgaard Plantage – Risiko for recipienten
Dansk Mega Site med recipientrisiko: Hvad gør denne sag til en Mega Site? Hvordan er myndighedernes prioriteringer og incitamenter til at imødegå miljøpåvirkninger? Hvilken rolle spiller vandværket? Hvilke specielle faglige og administrative udfordringer byder sagen på?
Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen
Områdechef Trine Korsgaard
Region Syddanmark
Skriftligt indlæg
 

12.20 - 13.20

Frokost

Technical possibilities and solutions

 

13.20 - 14.10

Management and technology screening at Mega Sites in the US
Eksempler på håndteringen af Mega Sites i USA. Hvordan vurderes undersøgelsesgrundlaget? Hvordan foretages teknologiscreeningen/udvælgelsen? Hvilke oprensningstekniske, effekt-mæssige og økonomiske overvejelser lægges typisk til grund for anbefalinger til teknikvalg? Hvilke dokumenterende tests udføres typisk?
Dr. Neal Durant, Geosyntec, USA
Skriftligt indlæg
 

14.10 - 14.30

Technology Screening Process for Remediation of a Pesticide Contaminated Site
Hvordan er teknologiscreeningen/-testen/-udvælgelsen grebet an på Høfde 42? Har det været en god proces, og hvilke ting kunne med fordel have været grebet anderledes an? Hvad er hoved-resultaterne af screeningen og hvor står sagen nu?
Civilingeniør Ole Kiilerich, Danish Environmental Protection Agency
Skriftligt indlæg

14.30 - 14.45

Pause

Potentiale for eksport af miljøteknisk viden og teknologi på jord- og grundvandsområdet

14.45 - 15.20

Anvendelse af spidskompetencer i udlandet og vedligeholdelse af teknologisk forspring, belyst med erfaringer fra vandsektoren
Hvorfor kan vi fra Danmark gøre en forskel andre steder i verden? Hvordan udnyttes et vidensmæssigt eller teknologisk forspring til eksport? Hvilke langsigtede overvejelser er væsentlige? Hvordan kan det gribes an? Hvilke faldgruber er der? Hvordan opretholdes dette vidensmæssige forspring  på sigt?`
Direktør Jens Baadsgaard Pedersen, Watertech a/s

 

15.20 - 15.45

Udfordringer ved miljøprojekter i udlandet
Civilingeniør, hydrogeolog Jesper Albinus, Grontmij | Carl Bro A/S
Skriftligt indlæg
 

15.45 - 16.00

Åben diskussion 
I panelet: Direktør Jens Baadsgaard Pedersen, Watertech a/s
Civilingeniør, hydrogeolog Jesper Albinus, Grontmij | Carl Bro A/S

Deltagergebyr

Kr. 3.100 (ekskl. moms)

Tilmelding

Tilmelding bedes foretaget online her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes  før mødets afholdelse. Tilmeldingen er bindende