WORKSHOP 2

 

 

FELTUDSTYR OG TESTENHEDER
- STATUS OG MULIGHEDER


Vingstedcentret - Lokale 4 - 5

Tirsdag den 6. marts 2007, kl. 13.30 - 17.00


Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør Morten Christensen, Rambøll

Projektleder, civilingeniør Mads Georg Møller, Rambøll

Program

 

13.30 - 13.40

 

Velkomst /Indledning

Mads Georg Møller, Rambøll

13.40 - 14.15

 

Undersøgelsesfasen:

3 korte illustrative præsentationer af feltudstyr med fokus på en generel teknisk beskrivelse af selve udstyret samt muligheder og begrænsninger for anvendelsen af udstyret

- Geoprobe v/Kristine Raunkjær Stubdrup, Ejlskov A/S

- Boringer v/Helle Gaarn, GEO

- Poreluft GC/MS v/Christian Buck, Cowi/Krüger

14.15 - 14.50

Testfasen (In situ test)

3 korte illustrative præsentationer af testudstyr med fokus på en generel teknisk beskrivelse af selve udstyret samt muligheder og begrænsninger for de forskellige metoder

- Damp v/Kresten Andersen, Orbicon

- Flerfaseekstraktion v/Søren Dyreborg, Dansk Geo-servEx a/s

- ISTD v/Maiken Faurbye, Krüger

 

14.50 - 15.10

Kaffe/Te

15.10 - 16.00

Udendørs (på P-plads) fremvisning af et bredt udvalg af forskelligt feltudstyr, anlæg for in situ test og standardanlæg. Fremvisningen foretages af diverse rådgivere og entreprenører, og der udleveres datablade for alt det fremviste udstyr og testenheder

16.00 - 16.10

Pause

16.10 - 16.55

 

Der opdeles i mindre grupper, hvor dagens emne diskuteres.

- Diskussion af eksisterende udstyr/undersøgelsesmetoder, med fokus på metodernes anvendelighed i forhold til en kortlægning af forureningskompleksiteten samt deres funktion som designparameter for en afværgeforanstaltning. Mangler vi nogle nye metoder?

- Diskussion af brugen af dimensioneringsgivende test samt kvaliteten af disse. Har vi de test der kræves, gør vi brug af dem og har de en tilstrækkelig kvalitet? Kan der med fordel udarbejdes nogle paradigmer for udførelsen af in situ tests?

 

16.55 - 17.00

Kort opsamling