Workshop 1

 

Usikkerhedskæde

 

Vingstedcentret - Lokale 17 - 18

Tirsdag den 6. marts 2007, kl. 13.30 – 17.00

 

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, seniorprojektleder Dorte Glensvig, COWI A/S
Civilingeniør Tage V. Bote, COWI A/S
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden
Civilingeniør Hans Skou, Region Syddanmark

Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen, Region Syddanmark

 

Program

 

13.30 - 13.35

Præsentation af arrangører og program
Dorte Glensvig, COWI A/S

13.35 - 13.45

 

Præsentation af eksempel på usikkerhedskæde for et klassisk kortlægningsforløb

inden for følgende overskrifter: Historik, analyse- og prøveudtagningsusikkerhed, målestrategi og grænseværdier, undersøgelsesomfang (politiske prioriteringer –økonomi) og risikovurdering
Tage V. Bote, COWI A/S

13.45 - 14.45

 

Korte faktuelle indlæg om usikkerheder ved udvalgte led i usikkerhedskæden:

Historikker - Henriette Kerrn-Jespersen, Hovedstadsregionen

Analyse- og prøvetagningsusikkerhed - Peter Mortensen, Eurofins Danmark

Følsomhedsanalyse ved risikovurderinger - Hans Skou, Region Syddanmark

Juridiske ansvar i forhold til usikkerheder - Advokat Poul Hvilsted, DLA, Nordic

14.45 - 14.55

 

Brainstorming: Er usikkerhedskæden som præsenteret tilstrækkelig? De fundne led i usikkerhedskæden gives ved håndsoprækning af rød, gul eller grøn farve afhængig af, om usikkerheden vurderes som værende stor, moderat eller lille
Dorte Glensvig, COWI A/S

 

14.55 - 15.15

Kaffe/te

 

15.15 - 16.15

 

Gruppediskussion: Hver gruppe får en tredjedel af usikkerhedskæden til videre diskussion. Spilleregler for gruppearbejdet aftales. Grupperne vælger en eller to aktiviteter i deres del af kæden og diskuterer disse ud fra en spørgeramme.
Support fra: Hans Skou og Mette Christophersen, Region Syddanmark

Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden

Tage V. Bote og Dorte Glensvig, COWI A/S

 

16.15 - 16.45

 

Præsentationsrunde blandt grupperne

 

16.45 - 17.00

 

Afrunding: Hvad betyder det for vores hidtidige praksis? Er der oplagte områder, hvor vi skal blive bedre til at klarlægge usikkerhederne eller mindske usikkerhed-erne ved ændret adfærd? Er der områder, hvor vi skal gøre vores ansvarsforhold klarere?
Hans Skou og Mette Christophersen, Region Syddanmark,
Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden     
Tage V. Bote og Dorte Glensvig, COWI A/S