TEMADAG: GEOLOGISKE MODELLER

 

Vingstedcentret - Lokale 17 – 18
Grupperum 14 - 15 - 16

 

Mandag den 5. marts 2007, kl. 10.00 - 18.30

 

Faglig tilrettelæggelse

Geolog Birthe Jordt, Orbicon

Chefkonsulent Niels Richardt, Rambøll

 

Program

 09.30 - 10.00

Ankomst og kaffe

 

10.00 - 10.15

Introduktion til temadagen

Arbejdsgang ved geologisk modelopstilling

10.15 - 10.30

Anbefalinger til geologisk modelopstilling
(inkl. problemformulering, datavurderinger, etc.)

Geolog Birthe Jordt, Orbicon

 

10.30 - 10.50

Haderslev Syd - Et praktisk eksempel på modelopstilling
efter de nye anbefalinger

Geolog Jette Sørensen, Rambøll

 

10.50 - 11.10

Integreret anvendelse af geologiske tolkningsværktøjer
- geologisk model ved Vonsild

Geofysiker Jette Vindum, Kolding Kommune

Geolog Henrik Olesen, Orbicon 

 

11.10 - 11.20

Pause

 

11.20 - 12.00

Opgave: Arbejdsgangen ved geologisk modelopstilling

 

12.00 - 12.15

Plenum: Opsamling på opgave

 

12.15 - 13.00

 

Frokost

Tolkningsværktøjer - status og krav

13.00 - 13.45

Demonstration af tolkningssoftware MikeGeomodel, Viewlog, GeoScene3D

Geolog Jens Dyrberg Nielsen, Watertech a/s

Geolog, ph.d. studerende Peter Scharling, GEUS

Geolog Lars Nebel, I-GIS

 

13.45 - 14.00

Diskussionsoplæg: Geomodellering i 2D og 3D

Chefkonsulent Niels Richardt, Rambøll

 

14.00 - 14.40

Gruppediskussion: Tolkningsværktøjer og opstilling af geologiske modeller

 

14.40 - 15.10

15.10 - 15.30

Plenum: Opsamling og debat

Pause

 

 


Usikkerheder på geologiske modeller

15.30 - 15.40

Introduktion til usikkerhed på geologiske modeller

Geolog Birthe Jordt, Orbicon

 

15.40 - 16.00

Usikkerhedsvurdering af geologiske og hydrostratigrafiske modeller - et eksempel på en praktisk indgangsvinkel

Geolog Peter Sandersen, Watertech

 

16.00 - 16.20

Kvalitative og kvantitative usikkerhedsvurderinger

Chefkonsulent Niels Richardt, Rambøll

 

16.20 - 16-45

Pause

 

16.45 - 17.45

Opgave: Geologisk modelopstilling og usikkerhedsbetragtninger

 

17.45 - 18.30

Opsamling på opgave - samt afslutning