FAGSESSION C

 

Høfde 42 - nye værktøjer
og løsninger

 

Vingstedcentret - Lokale 17 - 18

Onsdag den 7. marts 2007, kl. 09.00 - 12.10
 

Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

Program

 

 

09.00 - 09.10

 

Velkomst og indledning

Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland

 

09.10 - 09.25

 

Historien bag Høfde 42 depotet

Cand.pharm. Erik Degn, tidl. Ringkjøbing Amt

 

09.25 - 09.45

 

Baggrund, undersøgelser, spredning, udsivning 

Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland

 

09.45 - 10.00

 

Pause

Teknologiudviklingsprojekter

 

10.00 - 10.10

 

Indledning/ordstyrer

civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

10.10 - 10.25

 

Afgravning
Seniorprojektleder Peter Alfred Pedersen, COWI

10.25 - 10.40

 

Kemisk oxidation

Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI

10.40 - 10.55

 

Termisk oprensning

Civilingeniør Freddy S. Petersen, NIRAS

10.55 - 11.10

 

Nul valent jern

Civilingeniør Annika Fjordbøge, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

 

11.10 - 11.25

 

Basisk hydrolyse
Projektchef, ph.d. Lars Elkjær, Dansk Geo-servEx a/s

 

11.25 - 11.40

 

Biologisk nedbrydning
Civilingeniør Lizzi Andersen, DHI Vand · Miljø · Sundhed

11.40 - 11.50

 

Det videre perspektiv

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

11.50 - 12.10

 

Diskussion og afslutning