FAGSESSION  B

 

SAMSPIL MELLEM EU-DIREKTIVER

Vingstedcentret - Lokale 4 - 5

Onsdag den 7. marts 09.00 - 12.10
 

Faglig tilrettelæggelse

Kontorchef Ingela Karlsson, Miljøcenter Odense

Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen, Watertech a/s

Program

 

 

09.00 - 09.10

 

Velkomst og et bud på EU-reglernes indbyrdes relation og påvirkning af arbejdet med forurenet jord og grundvandsbeskyttelse
Kontorchef Ingela Karlsson
Miljøcenter Odense
Chefkonsulent Astrid Zeuthen Jeppesen
Watertech a/s
Nyttige links vedr. EU-direktiver

 

09.10 - 09.50

Miljøansvarsdirektivet samt Jordstrategi og jorddirektivet
Fuldmægtig Dorte Balle Hermansen
Miljøstyrelsen

09.50 - 10.05

Pause

10.05 - 10.30

Datterdirektiv om prioriterede stoffer
Akademiingeniør Lis Morthorst Munk
Miljøstyrelsen

10.30 - 11.10

Grundvandsdirektiv og BRIDGE, projekt omkring udvikling af metode til fastsættelse af tærskelværdier for grundvand


Kort introduktion til Grundvandsdirektivet og generelt om BRIDGE
Cand.scient. Kim Dahlstrøm, Miljøstyrelsen


Case study Odense River Basin inkl. EU case study summary
Cand.scient. seniorforsker Klaus Hinsby, GEUS

11.10 - 11.35

 

Betydning af Vandrammedirektivet for indsatsen på jordforureningsområdet
Civilingeniør Tage Bote
COWI A/S

 

11.35 - 12.05

 

Paneldiskussion om samspil af regler og påvirkningen af arbejdet med forurenet jord og grundvandsbeskyttelse
Panel: Kontorchef Morten Sørensen, Miljøcenter Odense
Afdelingschef Nels G. Markussen, Randers Kommune samt foredragsholdere

12.05 - 12.10

Afslutning