FAGSESSION A

 


IT og data til fælles gavn
for stat, region og kommune

 


Vingstedcentret - Lokale 15 - 16

Tirsdag den 6. marts 2007, kl. 13.30 til 16.30

 

Faglig tilrettelæggelse
Afdelingschef Lars Kaalund, Orbicon

Chefkonsulent Kim Ingemann Christensen, Center for Koncernforvaltning (CFK)

 

Baggrund

Der er i løbet af 2006 skabt en række nye IT programmer og fælles databaser, som kan bruges i for-bindelse med administration, risikovurdering og dataudveksling mellem offentlige myndigheder. Det er JAR som håndterer data om forurenede grunde, det er PESTICIDDATABASEN som indeholder data om pesticider og et modul til risikovurdering på oplandsskala, det er GISP som er et program til prioritering af forurenede grunde, og sidst, men ikke mindst, de fælles offentlige databaser, som alle myndigheder har adgang til.

 

Det nye er, at programmerne og databaserne arbejder på tværs af administrative grænser. Og det nye er også den måde, de er konstrueret på med åbne snitflader og fælles ansvar for data. Programmerne vil blive gennemgået, og der vil være afsat god tid til diskussion og spørgsmål.

 

Program

 

 

13.30 - 14.05

JAR databasen til håndtering af data om jordforurening
Cand.scient., geolog John Ryan Pedersen
Region Midtjylland

 

14.05 - 14.55

 

GISP: Et fælles grundlag for prioritering af forurenede grunde
Cand.mag. Carsten Bagge Jensen

Region Hovedstaden
Civilingeniør Kim Haagensen

Rambøll

14.55 - 15.10

 

Pause

15.10 - 15.50

 

PESTICIDDATABASEN:
En samling af data om pesticider, og et risikovurderingsværktøj til vurdering af pesticidpunktkilder på oplandsskala

Cand.pharm. Jacqueline Falkenberg
NIRAS

 

15.50 - 16.30

 

De fælles offentlige databaser

Chefkonsulent Kim Ingemann Christensen

Center for Koncernforvaltning (CFK)