Titel

Fra gylle til grundvand
- og andre mulige problemkilder
 

Møde

Nr. 12
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 116, Gentofte
 

Tid

Tirsdag den 30. januar 2007
kl. 10.00 - 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Seniorrådgiver, civilingeniør Heidi C. Barlebo, GEUS
Afdelingsleder Jørn-Ole Andreasen, Vand og Spildevand, Århus Kommune
Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Rambøll
Forskningsprofessor Carsten Suhr Jacobsen, GEUS
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
Vi skal konstant være opmærksomme på nye problemer for vores grundvandskvalitet - både eventuelle problemkilder og overraskende spredningsmekanismer. Meget store mængder husdyrgødning udbringes hvert år på danske marker. For at undgå bl.a. lugtproblemer bliver gyllen ofte nedfældet. Men gylle indeholder andet end lugtstoffer, bl.a. er naturlige østrogener, medicinrester eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer næsten altid til stede i større eller mindre mængder. Moniteringsresultater fra undersøgelser af bl.a. små private vandforsynings-anlæg, der forsyner enkelte hus-stande, vil blive sat i relation til gennemførte forsøg med udvask-ning af gylle under danske forhold. Nye stoffer overvejes for grundvandsdelen i NOVANA programmet. Disse vil blive diskuteret på mødet. Ud over mulige problemkilder overraskes vi gang på gang over særlige spredningsmekanismer i jord, der kan føre til forurening af grundvandet. De seneste opdagelser vil blive præsenteret.
 

Formiddagens program
 

10.00 - 10.05

 

Velkomst og introduktion
Seniorrådgiver Heidi C. Barlebo
GEUS
 

10.05 - 10.20

 

Hvad måles i GRUMO og  boringskontrollen?
Geolog Lisbeth Flindt Jørgensen
GEUS
Skriftligt indlæg
 

10.20 - 10.45

 

Gyllesprednings virkning på jordens funktionalitet: Fokus på kobber
Lektor, civilingeniør Peter E. Holm
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
Skriftligt indlæg
 

10.45 - 11.10

 

Udvaskes østrogener fra nedfældet gylle til vandmiljøet?
Seniorrådgiver Jeanne Kjær
GEUS
Skriftligt indlæg
 

11.10 - 11.20

 

Diskussion
 

11.20 - 11.35

 

Pause
 

11.35 - 12.00

 

Miljøstyrelsens indsats vedrørende steroider og østrogener i vandmiljøet
Civilingeniør Flemming Ingerslev
Miljøstyrelsen
Skriftligt indlæg
 

12.00 - 12.25

 

Udvaskning af medicinrester fra gylle
Professor Bent Halling Sørensen
Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU)
 

12.25 - 12.35

Diskussion
 

12.35 - 13.40

 

Frokost
 

Eftermiddagens program
 

Ordstyrer:

Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen
Rambøll
 

13.40 - 14.05

 

Udvaskning af patogener gennem lerjorde
Forskningsprofessor Carsten Suhr Jacobsen
GEUS
Skriftligt indlæg
 

14.05 - 14.30

 

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i biogasanlæg
Lektor Hinrich Uellendahl
Biocentrum, DTU
Skriftligt indlæg
 

14.30 - 14. 50

 

Pause
 

14.50 - 15.15

 

Analyse for miljøfremmede stoffer - muligheder og begrænsninger
Afdelingsleder Nis Hansen
Eurofins
Skriftligt indlæg
 

15.15 - 15.40

 

Det er Ungbaltens skyld - bakterier og glyphosat i opsprækket ler og i privat vand
Seniorrådgiver Walter Brüsch
GEUS
Skriftligt indlæg
 

15.40 - 15.55

 

Diskussion
 

15.55 - 16.00

 

Afslutning
 

Deltagergebyr

Kr. 2.875 (ekskl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra  hjemmesiden. Faktura fremsendes før mødets afholdelse.

Tilmeldingen er bindende