Titel

Kalk på tværs
 

Møde

Nr. 9
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Onsdag den 8. november 2006
kl. 10.00 - 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Seniorrådgiver, ph.d. Heidi Christiansen Barlebo, GEUS
Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt
Civilingeniør, ph.d. Liselotte Ludvigsen, Rambøll
Lektor Flemming Larsen, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Adjungeret seniorforsker Kurt Klitten, GEUS
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun 
 

Emne
De seneste år er der herhjemme gennemført en række projekter med formålet at forbedre vores viden om grundvandsstrømning og stoftransport i opsprækkede kalkbjergarter. Kalken er beskrevet ”på tværs” ved en række forskellige metoder og indgangsvinkler, hvilket indbefatter: Geofysisk kortlægning af kalkmagasinerne fra luften (ved helikopter TEM), karakterisering og udvikling af fersk/saltvandsgrænsen baseret på resultater fra dybe undersøgelsesboringer (270-450 m u.t.), den tidsmæssige udvikling af kalkmagasinerne set i et geologisk perspektiv, opstilling af konceptuelle hydrogeologiske modeller for kalken og kridtet baseret på feltopmålinger og borehullogs, numerisk simulering af stoftransport i kalken på regional og lokal skala samt transport af naturligt forekommende stoffer og forurening i opsprækket kalk og kridt. Den nye viden om kalk vil blive præsenteret og diskuteret ”på tværs” på mødet.

Program

10.00 - 10.05

Velkomst
Seniorrådgiver, ph.d. Heidi Christiansen Barlebo, GEUS

State of the art

Ordstyrer:

Seniorrådgiver, ph.d. Heidi C. Barlebo, GEUS 

10.05 - 10.25

Kalk-familien og dens egenskaber
Seniorforsker, geolog Peter Frykman, GEUS
Skriftligt indlæg
 

10.25 - 10.55 

Vandressource- og stoftransportmodellering i kalk: Status og muligheder
Seniorforsker Torben Sonnenborg, GEUS
Skriftligt indlæg
 

10.55 - 11.05

Pause
 

Salt/ferskvand

Ordstyrer:

Områdechef Thorkild Feldthusen Jensen, Rambøll

11.05 - 11.20

Hvad kontrollerer fersk-saltvandsgrænsen i det Nordøstlige Sjælland - et review af et DTU/GEUS projekt for amter og Københavns Energi
Områdechef Thorkild Feldthusen Jensen, Rambøll
Skriftligt indlæg
 

11.20 - 11.40

Udviklingen af salt/ferskvandsgrænsen i Skrivekridtet på Sjælland, de sidste 1-3 millioner år
Ph.d. studerende, civilingeniør Ellen Prip Bonnesen
Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Skriftligt indlæg
 

11.40 - 12.00

Betyder spænding noget for sprækker i kalk?
Forskningsleder Niels Foged, BYG DTU
Skriftligt indlæg
 

12.00 - 12.20

SkyTEM/TEM - stærkt værktøj ved kortlægning af grænsen til det salte grundvand
Geofysiker Anders Edsen, Orbicon

 

12.20 - 12.30

Diskussion

12.30 - 13.40

Frokost 

Vandressourcer

 

Ordstyrer:

Adjungeret seniorforsker Kurt Klitten, GEUS

13.40 - 14.05

Kalken i Aalborg-området. Ny viden om kalkstrukturer og grundvandets strømning
Seniorprojektleder Jan Jul Christensen, COWI A/S
Skriftligt indlæg
 

14.05 - 14.30

 

Hydraulisk karakterisering af kalkbjergarterne i Øresundsregionen
Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen, Rambøll
Skriftligt indlæg
 

14.30 - 14.40

Diskussion

14.40 - 15.00

Pause

Forurening/stoftransport

 

15.00 - 15.25

Sprækker i kalk - lille årsag, stor virkning
Projektleder, ph.d. Peter R. Jørgensen, GEO
Skriftligt indlæg
 

15.25 - 15.50

Hydrogeologisk karakterisering og modellering af kalkmagasin ved Hellested
Civilingeniør Anders G. Christensen
NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S
Skriftligt indlæg
 

15.50 - 16.00

Diskussion og afslutning

 

 

Deltagergebyr

Kr. 2.800 (ekskl. moms)

 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes før mødets afholdelse.


Tilmeldingen er bindende