Titel

 

Valg af afværgemetoder -
hvordan findes den teknisk,
økonomisk og miljømæssigt
mest optimale oprensningsmetode ?
 

Møde

Nr. 8
 

Sted

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense C
 

Tid

Torsdag den 26. oktober 2006
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt
Professor Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS
Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon/Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Bente Bruun
 

Emne
De seneste 5-10 år er en række nye oprensningsmetoder blevet afprøvet under danske forhold. Hvad er erfaringerne? Hvad er de væsentlige udfordringer i forhold til ønsket om mere cost-effektive og miljø-rigtige metoder? Hvordan findes de teknisk, økonomisk og miljømæssigt mest optimale oprensnings-metoder i forhold til de faktiske forhold på den forurenede grund? Hvordan udføres miljøøkonomiske analyser af de valgte afværgemetoder? Hvad er et godt beslutningsgrundlag ved valg af afværgeløsning? Hvilke emner bør belyses og hvordan - og hvad ønsker bygherrerne, myndighederne og politikerne be-lyst inden valget af afværgeløsning træffes? Dette er nogle af de mange spørgsmål vedr. valg af af-værgemetoder, vi vil belyse på mødet, hvor vi både vil se på de nyeste udviklingsprojekter inden for feltet og se på konkrete oprensningsprojekter, hvor valget af afværgemetode og anvendelsen af miljø-økonomiske analyser er centrale i fremlæggelsen af projekterne.
 

Program

Ordstyrer: Professor Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
 

10.00 - 10.10

 

Velkomst /Indledning

Professor Poul L. Bjerg, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
 

10.10 - 10.35

 

Hvilke forhold skal belyses/afdækkes ved valg af afværgeløsninger - set ud fra en politikers synspunkt? Hvilke ønsker har politikerne?
Gårdejer Thyge Nielsen, Amtsrådsmedlem, Ribe Amt
Præsentation på mødet
 

10.35 - 10.55

Diskussion
 

10.55 - 11.10

Pause
 

11.10 - 11.40

Hvordan stilles præcise målsætninger til afværgeløsninger, og hvad er egentlig realistisk at opnå med de forskellige teknikker?
Afdelingsleder, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

11.40 - 12.10

 

Miljøøkonomiske betragtninger ved valg af afværgeløsninger - hvad kan pris- og værdisættes - og hvordan?
Cand.mag., biologi og geografi, Carsten Bagge Jensen
Københavns Amt, Jord- og Vandafdelingen
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

12.10 - 12.20

Diskussion
 

12.20 - 13.30

Frokost
 

Program

Ordstyrer: Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon/Institut for Miljø & Ressourcer, DTU
 

13.30 - 13.55

 

Optimering af grave- og boreløsninger - håndtering af forurenet jord
Direktør, civilingeniør Mikael Einer Nielsen, Dansk Miljørådgivning
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

13.55 - 14.20

 

Hvordan vælges den optimale metode til kildefjernelse?
Civilingeniør Torben Jørgensen, COWI
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

14.20 - 14.50

Pause
 

14.50 - 15.15

Hvordan vælges den optimale metode til fjernelse af forurening i fane?
Gruppeleder, civilingeniør, ph.d.
Thomas H. Larsen, Orbicon
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

15.15 - 15.40

 

Hvem tager beslutningerne om fremtidens afværgeløsninger – og hvilket beslutningsgrundlag har de brug for?
Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard, Vestsjællands Amt
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

15.40 - 16.00

 

Diskussion/Afslutning
 

Deltagergebyr

Kr. 2.850 (ekskl. moms)
 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding bedes foretaget her fra hjemmesiden. Faktura fremsendes før mødets afholdelse.

Tilmeldingen er bindende