FAGSESSION A

 

 

 

 

Værktøjer til risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsforurening – fra lokalitet til opland

 

 

Vingstedcentret  -  lokale 4

 

Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 11.15 – 17.15

 

 

Faglig tilrettelæggelse

Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark

 

 

Introduktion til fagsessionen

Risikovurdering er en grundlæggende del af arbejdet med jord- og grundvandsforurening. Risikovurderingerne laves med mange forskellige udgangspunkter: vidensniveauet varierer fra en V1-kortlægning til en omfattende forureningsundersøgelse, og skalaen varierer fra en enkelt lokalitet til et helt indvindingsopland eller en hel region. Kvaliteten af vores risiko-vurderinger er helt afhængige af, at vi bruger et værktøj der egner sig til det aktuelle viden-niveau og den relevante skala.

 

I løbet af denne fagsession vil vi præsentere en række risikovurderingsværktøjer, der egner sig til forskellige videnniveauer og skalaer. Vi vil også kigge i krystalkuglen og præsentere nogle bud på fremtidens behov for risikovurdering. I programmet er i parentes angivet de værktøjer, der præsenteres.

 

 

Program

 

11.15 – 11.25

Velkomst og introduktion til fagsessionen

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark

 

 

Lokalitetsskala – én punktkilde

 

11.25 – 11.40

Hvad er regionens behov for risikovurdering på lokalitetsskala, og hvor langt kommer vi med JAGG?

Civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark

 

11.40 - 12.00

Hvad tænker Miljøstyrelsen om risikovurdering på lokalitetsniveau? (Opdateret JAGG, Geoproc, etc.)

Civilingeniør Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

 

12.00 – 12.20

Hvilke andre værktøjer kan vi inddrage i risikovurderingen på lokalitets-niveau? (Risc, Bioclear, Flux, etc.)

Ph.D.-studerende Mads Troldborg, DTU Miljø

 

12.20 – 12.40

Diskussion

 

12.40 – 13.40

Frokost

 

 

 

Oplandsskala – mange punktkilder

13.40 – 14.00

Hvilke behov har regionerne for en samlet risikovurdering og prioritering af punktkilder i et større område og i regionen som helhed? Hvad kan regionernes screenings- og prioriteringsværktøj GIS-P bruges til, og hvor slår GIS-P ikke til? (GIS-P)

Fagleder, cand.mag. Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

 

14.00 – 14.20

Hvordan kan vi i praksis lave en samlet risikovurdering og prioritering af punktkilderne i et indvindingsopland? (KRIPP)

Projektleder, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

 

14.20 14.40

Hvad er miljøcentrenes behov for risikovurdering af punktkilder på oplandsskala, og hvordan kan dette imødekommes i et samarbejde mellem stat, region og kommune? (Ermelundsprojektet)

Civilingeniør Jens Asger Andersen, Miljøcenter Roskilde

 

14.40 15.05

Diskussion

 

15.05 – 15.30

15.30 – 15.50

Posterindlæg i Auditorium og Centersal

Pause

 

 

Fremtidens behov for risikovurdering

 

15.50 – 16.05

Hvordan ser vandforsyningerne det fremtidige behov for risikovurdering af punktkilder?

Sektionsleder Peter H. Madsen, Esbjerg Kommune, Vandforsyningen

 

16.05 – 16.20

Hvad gør vi, når vandrammedirektivet bliver implementeret, og vi skal have yderligere fokus på risikovurdering i forhold til overfladevand?

Lektor Philip J. Binning, DTU Miljø

 

16.20 – 16.35

Risikovurderinger og risikovurderingsværktøjer – ligeså meget proces som resultat

Projektleder, civilingeniør Ole Frimodt Pedersen, Orbicon A/S

 

16.35 – 16.50

Overser vi nogle væsentlige stoffer og eksponeringsveje?

Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø

 

16.50 – 17.15

Diskussion og afrunding af fagsessionen