Formidling og udveksling af viden om fagområdet

jord- og grundvandsforurening

Vi samler eksperter fra hele landet

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

KOMMENDE MØDERSKRIV TIL OS
Nyheder

30. november 2021: Tilstanden af grundvandets kvalitet vurderet ud fra vandrammedirektivet – gå hjem-møde (Øst)

Information Tirsdag den 30. november 2021, kl. 16.00-18.00  (mødenr. 83) Gå hjem-møde i GEUS, Øster…
Nyheder

Geologiprisen 2021

Stort tillykke til seniorforsker, geolog Peter Sandersen, GEUS, som sammen med Flemming Jørgensen har modtaget…
Nyheder

8. december 2021: Cirkulær økonomi og genanvendelse – heldagsmøde

Information Onsdag den 8. december 2021, kl. 10.00 - 16.00  (mødenr. 82) Heldagsmøde i DGI…

Vintermøde

Vintermøde 2022 afholdes 8. – 9. marts

Temadag 7. marts

Kommende møder

29/10/2021

8. december 2021: Cirkulær økonomi og genanvendelse – heldagsmøde

26/08/2021

3. februar 2022: Pesticidmøde i samarbejde med Danske Vandværker – heldagsmøde

13/08/2021

Vintermøde 2022: 2-dages konference 8.-9. marts og temadag 7.marts

Se alle kommende møder

Fondens formål og aktiviteter

Fonden arbejder aktivt for at fremme formidling og udveksling af viden om fagområdet jord- og grundvandsforurening. Gennem vores møder og aktiviteter får du ny inspiration, faglig viden om aktuelle emner og debat med kolleger.

Konkret udmøntes Fondens arbejde i at der årligt afholdes i størrelsesordenen 10 konferencer, møder, kurser og ekskursioner. Der videregives anbefalinger til nye initiativer indenfor området jord- og grundvandsforurening m.m.

Bestyrelsen samt arbejdsgrupper under denne arbejder frivilligt med at opfylde Fondens formål. Det daglige ansigt udadtil er Fondens sekretariat, som varetager den løbende kontakt til Fondens brugere og bidragydere.

Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond og dermed et nonprofit foretagende.

Læs mere om Fonden